• Ana Sayfa -
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Muafiyet Raporu İşlemleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Muafiyet Raporu İşlemleriTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD) Muafiyet Raporu Alma Hizmetleri

MUAFİYET DURUMUNU BELİRTEN RAPOR NEDİR?

Tehlikeli maddeler olarak nitelendirilen asit, yanıcı, gaz, patlayıcı, oksitleyici vb. ürünleri üreten, satın alan, satışını yapan, depolayan ve taşımasını icra eden firmalar, 50 ton altında belirtilen tehlikeli maddeleri iştigal etmesi (bulundurması) durumunda Tehlikeli Madde Güvenlik Kuruluşu (TMGDK) dan yılda bir defa MUAFİYET durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Muafiyet raporu düzenledikten sonra firmanızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğu 1 takvim yılı süresince ortadan kalkar.

Muafiyet raporu düzenletmeyen firmalar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almadığı değerlendirilecek. Bu hizmet ile ilgili ceza uygulanacaktır.

YASAL MEVZUAT

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNERGE

MADDE 12- (7)  İşletmeler TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki Tehlikeli Madde Güvenlik Kuruluşundaki ( TMGDK ) dan yılda bir MUAFİYET durumunu belirten rapor almak zorundadır.