• Ana Sayfa -
  • Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı HizmetleriBilgi TMGD, ADR Araç-Taşıt Durum Tespit Belgesi Alma Hizmetleri

Tehlikeli madde taşımacılığı insan ve çevre güvenliği için üzerinde önemle durulması gereken bir taşımacılık türüdür. Ülkemizin taraf oladuğu ADR anlaşması hükümlerine göre bu taşımacılık türü bir şekle ve kurallar bütününe bağlanmıştır.

Ülkemizde İlgili bakanlığa bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen bu kurallar profesyonel olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının da doğmasına sebep olmuştur.

Son yıllarda özellikle tehlikeli madde taşımacalığı Ülkemizde büyük bir değişim ve ivme kazanmıştır. Gerek endüstrileşmenin hızla artışı gerekse teknolojik ilerlemeler Avrupa Standartlarında taşımacılığın temellerini atılmasına neden olmuştur.

Bu gelişmelerin paralelinde tehlikeli madde taşımacılığı sektör standartları oluşmuş ve  her geçen günde gelişmeye devam etmektedir.

Tehlikeli maddeler, ulaşım sektöründe çevreye zarar verebilecek maddelerdir; hassas olan içerikleri çevre ve insan sağlığı için çok önemli olduğu için taşıma süreçlerinin iyi yönetilmesi gerekir.

Bunun için Karayolları ile taşınan tehlikeli maddeler için ADR Anlaşmasını yorumlayan bir yönetmelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılmıştır.

Yönetmeliğe göre;

  • Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında kullanılan araçların, tankların ve ekipmanların Türkiye’de yapılan ilk muayenesi esnasında, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kurum/kuruluşlarca verilen ADR Araç/Taşıt Uygunluk Belgesi ile belgelendirilmesi ile bu araçların yıllık olarak muayene, kontrol ve test sürelerinin geçerliliğinin kontrol edilmesi zorunludur.
  • Trafik siciline tescilli olup, ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyet gösteren araçlar, belirlenen takvime göre durum değerlendirmesi yapılarak, “Taşıt Durum Tespit Belgesi" ile faaliyetlerini yürütebilir.
  • Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kurum/kuruluşlara başvurup, ADR Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan veya araç modeline göre verilen süre içerisinde ADR Araç/Taşıt Uygunluk Belgesi almayan araçlara, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerince idari para cezası uygulanmaktadır.

Bilgi TMGD olarak tehlikeli madde taşımacılığınız için ADR Taşıt Uygunluk Belgesi alma aşamalarınızda, ADR yükümlülükleri doğrultusunda size yol göstererek ve gerekli şartları sağlamanızda sizlere yardımcı olarak uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.