Patlamadan Korunma DökümanıBilgi TMGD, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formu Neden Gereklidir?

21. yy’da hızla gelişen teknoloji karşısında sanayileşmede atılan güçlü adımlar ile nerdeyse her alanda yapılan yenilikler, uygarlık olarak gelişmemizi ve beraberinde günlük hayatımızdaki yaşantımıza kolaylık ve avantajlar sağlamaktadır. Yeni buluşların yeni teknolojiler tarafından büyük bir hızla üretilmesi, insan sağlığı ve güvenliği için riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, ürünlerin üretimi sırasında olduğu gibi kullanımı sırasında da karşımıza çıkabiliyor. Bu gelişmeler ışığında çevreye olan duyarsızlık artışı, daha fazla üretim için insan ve çevre sağlığını hiçe sayan üretim/imalat yönlemleri ve ortamları oluşturmaktadır.

Bu denetimsiz ve sağlıklı olmayan ortamlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerde gözlenen hızlı artış iş kazalarının ve meslek hastalıklarını da beraberinde getirmiştir.

Güvenlik Bilgi Formu Nedir?

Ülkemizde`de birçok iş kolunda zararlı kimyasallar kullanım tedbirleri alınmadan çok rahatlıkla imalat esnasında işlenmekte ve tüketiciye sunulmaktaydı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu hassas konu farklı tedbirler ile yeniden düzenlendi.

Bu yönetmeliğin amacı İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini bertaraf ederek kimyasal kullanım ve depolanma sistemleri ilgili ortaya çıkması muhtemel olumsuz durumların önüne geçmektir.

Güvenlik Bilgi Formu, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendiren, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dökümanlara verilen isimdir.

Güvenlik bilgi formu hazırlanması neticesinde piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri etkilere karşı etkin bir kontrol ve gözetimi sağlanmaktadır.

Hangi Sektörler Güvenlik Bilgi Formu Hazırlamalıdır?

  • Tehlikeli madde kapsamına giren ürün/madde/malzeme veya karışım üreten,
  • Aynı maddeleri yurt dışından ithal eden ya da satan firmalar,
  • Mesleki hastalık maruz kalma sınır değeri olan maddeler

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamak zorundadır.  GBF Format dili TÜRKÇE Olmalıdır.

(MSDS) Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayan Firmalar

Bilgi TMGD, Tehlikeli Maddeler ile iştigal eden firmalara hizmet vermektedir. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama süreçlerinizde aktif olarak rol alıyor, işletmeniz adına tüm uygunluk prosedürlerini, dökümantasyon sürecini ve ilgili mevzuata uygun kriterlerini tecrübeli ve uzman kadromuzla yönetiyoruz.