Kimya Sanayi TMGD HizmetiDeniz yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 03.03.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde faaliyeti gösteren kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur.

Deniz yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 03.03.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde faaliyeti gösteren kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur.

Deniz yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 03.03.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde faaliyeti gösteren kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur.