Tekstil ve Deri SektörüÖn kayıt süreci devam etse de artık asıl kayıt dönemine giriş yapılmıştır. Bu süreçte geç kalan firmalar için süreç kısaldıkça maliyetin artacağı öngörülmektedir. Bunun ana sebeplerinden birkaçı konuya hakim kimyasal değerlendirme uzmanı azlığı, belge sahibi sayısı artsa bile bu uzmanların Kkdik Reach süreçlerini bilmemesi ve kapsamlı bir organizasyon gerektiren bu çalışmayı kısa zamanda çözmenin daha maliyetli olması beklenen bir durumdur. Sürece erken başlayan firmalar hem konuyu daha doğru yönetmekte, hem güncellenen süreçlere aldığı danışmanlık hizmeti ile hakim olmakta hem de konsorsiyum yapacağı Lider Kayıtçı firmalara karşı daha makul anlaşmalar sağlayabilmektedir.
Bazı firmalar kendi bünyesinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yetiştirme çabasına girse de bu uzun vadede çok daha maliyetli ve riskli bir girişim olarak göze çarpmaktadır. Bir şahsın konuya vakıf olması çok zor olmakla beraber yarı yolda firmayı bırakıp gitmesi çok karşılaşılan bir durumdur. Bu süreçte 2023 sonrası gelişme ve büyüme için doğru sistemin kurulması, doğru şekilde kayıtların tamamlanması ve sistemin baştan sona takibi çok büyük önem arz etmektedir.