Sektörler

Akaryakıt ve Petrol İstasyonları

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınav değerlendirmesi sonu

Lojistik ve Depolama Sektörü TMGD Hizmeti

İdare tarafından, tehlikeli madde faaliyeti bulunan kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikel

Ambalaj ve Baskı Sanayi

Şu an önümüzde uzun bir zaman olduğu için ve kendi bünyemizdeki ekiple 30 firmaya kadar hizmet sunabileceğimizden fiyatlarımız şartlara göre çok uy

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi TMGD Hizmeti

Sektör içerisinde birçok eski ve gerçeği yansıtmayan geçersiz Güvenlik Bilgi Formu MSDS (GBF) bulunmaktadır. Yaşanan kazalarda bilgi kirliliği üre

Otomotiv Sanayi TMGD Hizmeti

Sizler yoğun çalışan ve kalite - kar odaklı firmalar olarak, yasal mevzuatlara ayıracak çok fazla vakit bulamıyorsunuz. Bu nedenle öncelikle profesyone

Gemi İnşa ve Bakım Sanayi

KKDİK Yönetmeliği kısaltmasının ifadesi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” dır. KKDIK Tüzüğü, Türkiye'deki AB

Tekstil ve Deri Sektörü

Ön kayıt süreci devam etse de artık asıl kayıt dönemine giriş yapılmıştır. Bu süreçte geç kalan firmalar için süreç kısaldıkça maliyetin ar

Kimya Sanayi TMGD Hizmeti

Deniz yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve diğ

Hastane ve Tıp Merkezleri

Hastane ve Tıp Merkezleri