• Ana Sayfa -
  • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alma

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) AlmaTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve TMGD Kuruluşu Hizmetleri Nelerdir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kısa adı ile (TMGD), Ülkemizin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” kapsamında ADR’ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluk olmuştur.

Bu zorunluluk neticesinde, faaliyet konularına göre tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmeler için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle tehlikeli madde kapsamına giren malzeme, materyal ve sıvıları; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemler uzman kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli denetime tabi olmuştur.

Genel amaç yapılan bu faaliyetler sonucu oluşabilecek tüm risklerin  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, ADR ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrollü ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Bu amaç ile işletmelere tüm bu süreçte yardımcı olmak için alanında uzman Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu doğmuştur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, gerekli eğitimlerini almış, girmiş olduğu sınavlar neticesinde ilgili mevzuata göre Belge almaya hak kazanan yetki ve sorumlulukları olan nitelikli bir çalışandır.

İşletmeler istediği takdirde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını istihdan edebilir veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet alımı gerçekleştirebilirler. Kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını çalıştırılabilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre en az 100.000 TL Sermaye ile kurulmuş, faaliyet konusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kapsamındaki hizmetleri verebileceğine dair ibare olan şirketler TMGD Kuruluşu olarak hizmet verebilirler.

Bakanlıkça TMGDK’lara özel verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Yetki Belgesi ile faaliyetlerine başlayabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları vb kuruluşlar TMGDK hizmeti veremezler.

TMGD Danışmanlık Firmaları, Bünyesinde en az 3 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını istihdam etmesi ve bunlardan birinin en az 3 yıl tecrübeye sahip koordinatör bir TMGD olması zorunludur.

Bilgi TMGD, alanlarında uzman Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ile Tehlikeli Maddeler ile iştigal eden firmalara profesyonel TMGD Hizmeti vermektedir. İşletmeniz adına Tehlikeli Mal guruplarına giren tüm malzemelerin uygunluk prosedürleri, özel zorunlulukları, kontrol ve acil durum yöntemleri, gerekli raporlamalar,  talimatlar ve eğitimler ile faaliyetlerinizde aksama olmadan tüm bu zorlu süreci sizin adınıza titizlikle yürütüyoruz.