Hizmetlerimiz

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmeti

Tehlikeli maddeler, kimyasal veya fiziksel özellikleri nedeni ile çevreye ve canlılara zarar verebileceği için, bu maddelerin taşıma işlemleri diğ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri

Tehlikeli maddelerin taşınma işlemleri sırasında yapılması muhtemel hatalar, aksamalar ve maliyet sorunları gibi nedenler geridönülmesi çok güç ola

SRC-5 Eğitimleri & Psikoteknik Belgesi

Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin adı verilir. Diğer bir ifadeyle metin, iletişim kurmak i

Patlamadan Korunma Dökümanı

21. yy’da hızla gelişen teknoloji karşısında sanayileşmede atılan güçlü adımlar ile nerdeyse her alanda yapılan yenilikler, uygarlık olarak geli

OSGB Hizmetleri – İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde 2013 yılında yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlay

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Tehlikeli madde taşımacılığı insan ve çevre güvenliği için üzerinde önemle durulması gereken bir taşımacılık türüdür. Ülkemizin taraf oladu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alma

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kısa adı ile (TMGD), Ülkemizin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşıma

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Muafiyet Raporu İşlemleri

Tehlikeli maddeler olarak nitelendirilen asit, yanıcı, gaz, patlayıcı, oksitleyici vb. ürünleri üreten, satın alan, satışını yapan, depolayan ve ta

U-ETDS Yük Taşıma Kaydı Bildirimi

Kısaca U-ETDS olarak belirtilen, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınm