• Ana Sayfa -
  • U-ETDS Yük Taşıma Kaydı Bildirimi

U-ETDS Yük Taşıma Kaydı BildirimiU-ETDS Yük Taşıma Kaydı Bildirimi Hizmetleri

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)

U-ETDS Nedir?

Kısaca U-ETDS olarak belirtilen, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşyatehlikeli yükkargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takip, değerlendirilme ve denetim imkanının sağlanacağı bir sistemdir.

U-ETDS Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kapsamda Yükümlülükler Nelerdir?

Atıkların Karayoluyla taşınmasına İlişkin Tebliğ’in genel ilkeler bölümünde; “Atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi almış olan işleme tesisleri; karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinde yer alan taraflar içerisinde olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR ‘de yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Atık taşıması yapan lisanslı firmalar, işletmelerden aldıkları tehlikeli atıkları U-ETDS ye bildirmekle yükümlüdür. Kendi tehlikeli atıklarını 50 kilograma kadar taşıma yapan firmalar da bu sisteme bildirim yapmak ile yükümlüdür.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

Ayrıca; gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan TMGD hizmeti alması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe göre, “Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek” ve “ADR 3.4. ve 3.5. kapsamında yapılan muafiyetli taşımalar da dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1 ‘de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşıyıcıya vermek” ile yükümlüdür.

Atıkların karayolunda taşınması sürecinde mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için göndericilerin, sevkiyat öncesi taşıma evrakının düzenlenmesi ve atık taşımasını yapacak lisanslı nakliye firmasına iletilmesi gerekmektedir. Taşıyıcı firma da taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine taşıma evrakında yer alan bilgileri işlemesi gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle, U-ETDS sistemi açılmış olup, veri gönderimi başlamıştır.

Bilgi TMGD olarak alanlarında uzman Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız ile firmanızda U-ETDS uyum çalışması kapsamında sizlere destek olmakta ve eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz.